W zakresie obsługi spraw z dziedziny prawa cywilnego Kancelaria oferuje w szczególności reprezentację w sprawach:

Własność, ochrona własności, współwłasność, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, prawa rzeczowe ograniczone, zobowiązania, umowy, przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, doradztwo, analiza, badanie pod kątem zgodności z obowiązującym stanem prawnym, reprezentacja i doradztwo w sprawach wieczystoksięgowych, badanie stanu prawnego nieruchomości, sporządzanie wniosków wieczystoksięgowych, prawo spadkowe: nabycie spadku, dział spadku, roszczenia odszkodowawcze: z umów ubezpieczenia, w tym też OC i AC, z tytułu czynów niedozwolonych, ochrona dóbr osobistych, najem lokali, roszczenia wynikające z umów sprzedaży:, sprawy o zapłatę, roszczenia z umów opartych na prawie konsumenckim, dotyczące gwarancji i rękojmi, ochrony konsumentów, związanych z niedozwolonymi klauzulami umownymi, roszczenia z umów cywilnoprawnych: w tym umów zlecenia, umów o dzieło, umów o świadczenie usług.

W zakresie obsługi spraw z dziedziny prawa rodzinnego i opiekuńczego Kancelaria oferuje w szczególności reprezentację w sprawach:
o rozwód lub separację,
o podział majątku wspólnego,
o alimenty,
opiekuńcze: ustalenie kontaktów z dzieckiem, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
o ubezwłasnowolnienie.

W celu umówienia się na spotkanie proszę
o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem ustalenia daty oraz godziny spotkania.

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Mika. Przed podjęciem kontaktu prosimy o zapoznanie się z informacjami, zawartymi w zakładce RODO.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Mika -  Lubin

Dane kontaktowe


Jana Pawła II 28, 59-300 Lubin
+48 668-012-972

Dane konta bankowego


SWIFT/BIC: WBKPPLPP
Nr konta: 15 1090 2082 0000 0001 4489 4709